Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника Рожищенського навчально-реабілітаційного центру визначається згідно з контрактом від 24.05.2019 р. між головою обласної ради Палиці Ігоря Петровича, з однієї сторони та Сітовською Тамарою Михайлівною з другої сторони.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок коштів призначених на ці цілі.

Заробітна плата Керівника складається з:

а)  посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством на основі єдиної тарифної сітки;

б)   надбавок, визначених чинним законодавством;

в)  доплат, визначених чинним законодавством;

г) надбавки , що носять стимулюючий характер.

Крім того, Керівникові надається:

а)  щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

б)  премія в розмірі до одного посадового окладу відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду оплати праці.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до чинного законодавства. Оплата відпустки провадиться виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.